Ramadan

Målsättning

Assalamu alaykum och välkomna!

Om du vill föreläsa och sprida kunskap om islam med färdigproducerade föreläsningar till ditt förfogande så har du inshAllah kommit helt rätt!

Nu kan du äntligen föreläsa och sprida nya kunskaper om islam till såväl muslimer som ickemuslimer på ett enkelt sätt, med alla föreläsningar producerade utifrån tillförlitliga källor. Du behöver inte själv sitta och framställa egna föreläsningar som tar tid, som du kanske inte har idag, samtidigt som du i ditt hjärta vill sprida budskapet och kunskapen om islam.

Målet med den här hemsidan är att leverera enkla och färdiga föreläsningsserier i bästa kvalitet till dig som vill föreläsa. Det enda du, ny som erfaren föreläsare, behöver göra är att ladda ned den föreläsning du vill föreläsa om, sätta dig in i materialet, förbereda dig och därefter välja ut din plats och publik. Allt för att därefter sprida ny eller kanske djupare kunskaper kring islam, som är den enda sanna vägen.


Läs mer...Länkar

www.islamguiden.com

www.sudc.se

www.islam.se

www.konvertitguiden.com

www.hikma.se

www.portentillkunskap.se

www.muslim.se

www.islamsbudskap.com

www.sahihalbukhari.se

www.islaminfo.se

www.islamqa.com

www.moslim.se