Ramadan

Föreläsningar
FöreläsningsmanualSession 1 - Introduktion av AL - Khushoo'

Session 2 - 1:a - 6:e sättet

Session 3 - 7:e - 12:e sättet

Session 4 - 13:e - 18:e sättet

Session 5 - 19:e - 26:e sättet

Session 6 - 27:e - 33:e sättet och Slutsats
FöreläsningsmanualSession 1 - Introduktion av AL - Khushoo'

Session 2 - 1:a - 6:e sättet

Session 3 - 7:e - 12:e sättet

Session 4 - 13:e - 18:e sättet

Session 5 - 19:e - 26:e sättet

Session 6 - 27:e - 33:e sättet och SlutsatsTillbaka till föreläsningsöversikt...