Ramadan

Föreläsningar

Välkomna till islamföreläsningars samlade föreläsningsserier!

Här finner ni de föreläsningsserier som är upplagda till ert förfogande, kompletta och helt färdiga att ladda ned och föreläsa till den eget utvalda publiken. Med dessa föreläsningsserier gjorda utifrån goda källor, noggrannhet och snygga layouter kan varenda en av oss nå ut med budskapet och kunskapen kring islam. Självklart kan man även ta del av föreläsningarna och de kunskaper som finns att hämta utan att nödvändigtvis föreläsa.

Samtliga föreläsningsserier som hemsidan erbjuder, förutom en, är producerade i två versioner för att ge en bredd till alla användare oavsett ens ändamål.

Den ena versionen som erbjuds heter ”Hela föreläsningsserien endast i Word – version”, som helt enkelt innebär att varje föreläsning finns komplett i ett och samma Word - dokument.

Den andra versionen som våra föreläsningsserier erbjuder är föreläsningspresentationer, som är mer avancerade och visuella där sessionerna i serierna är gjorda i PowerPoint kombinerat med ett tillhörande Word-dokument.

Det enda du behöver göra är att klicka på en av föreläsningsserierna som finns här nedan, för att ladda ned och använda dig av klara och färdiganimerade föreläsningar. För att använda dig av PowerPoint – versioner av förläsningsserierna så är det starkt rekommenderat att du först klickar på länken nedan som ger dig mer "Viktig information"!


Viktig information...

Föreläsningsöversikt