Ramadan

Föreläsningar

Välkomna till islamföreläsningars samlade föreläsningsserier!

Här finner ni de föreläsningsserier som är upplagda till ert förfogande, kompletta och helt färdiga att ladda ned och föreläsa till den eget utvalda publiken. Med dessa föreläsningsserier gjorda utifrån goda källor, noggrannhet och snygga layouter kan varenda en av oss nå ut med budskapet och kunskapen kring islam. Självklart kan man även ta del av föreläsningarna och de kunskaper som finns att hämta utan att nödvändigtvis föreläsa.

Samtliga föreläsningsserier som hemsidan erbjuder, förutom en, är producerade i två versioner för att ge en bredd till alla användare oavsett ens ändamål.

Den ena versionen som erbjuds heter ”Hela föreläsningsserien endast i Word – version”, som helt enkelt innebär att varje föreläsning finns komplett i ett och samma Word - dokument.

Den andra versionen som våra föreläsningsserier erbjuder är föreläsningspresentationer, som är mer avancerade och visuella där sessionerna i serierna är gjorda i PowerPoint kombinerat med ett tillhörande Word-dokument.

Det enda du behöver göra är att klicka på en av föreläsningsserierna som finns här nedan, för att ladda ned och använda dig av klara och färdiganimerade föreläsningar. För att använda dig av PowerPoint – versioner av förläsningsserierna så är det starkt rekommenderat att du först klickar på länken nedan som ger dig mer "Viktig information"!

Det här är mycket "Viktig information" som bör läsas av samtliga användare innan PowerPoint - föreläsningarna används!

Det är av yttersta vikt att du som föreläsare eller användare förebereder dig på bästa sätt och det gör du genom att känna till uppbyggnaden av varje föreläsning gjord i PowerPoint.

Det absolut bästa sättet att förstå detta på är genom att ladda ned och läsa "Föreläsningsmanualerna" som finns i Pdf - format, kopplade till föreläsningarna. När du har tittat på "Föreläsningsmanualen" så rekommenderas det att du tittar på en föreläsningspresentation i PowerPoint med dess tillhörande presentation i Word för att skapa en riktig förståelse kring det samspel som finns mellan dessa två.

Är du en föreläsare så är det viktigt att du förstår att föreläsningsanteckningarna i Word är ryggraden till varje presentation du har, då det är den som du använder för att tala utifrån i det som du presenterar. Av den anledningen så bör du alltid sätta dig in i föreläsningsanteckningen kopplat till det som du ska presentera.

Varje föreläsningsserie som erbjuds är framtagna utifrån källor och alla källor, kopplade till varenda föreläsningsserie, anges alltid i den första sessionen av varje föreläsningspresentation, som är i PowerPoint. Samtliga källor som har använts går att finna i hemsidans bibliotek, där det mesta går att ladda ned och fördjupa sig i och om inte, så anges där var källan går att få tag på.

Innan några avslutningsord så är det även viktigt att förstå att då dessa föreläsningar just är framställda och producerade utifrån angivna källor så står islamforelasningar.se självklart inte för de ändringar som görs och på så sätt skiljer sig från originalet.

Slutligen önskar islamforelasningar.se att bröder och systrar gärna kommer in med förslag till förbättringar eller rekommenderade korrigeringar där något fel har upptäckts. Detta görs på fliken kontakt, till mailadressen info@islamforelasningar.se eller genom att gå in på kontakt och skriva till oss. Den ständiga strävan ska vara att förbättras och vilka kan ge bättre input än ni användare och presentatörer?!

Föreläsningsöversikt