Ramadan

Målsättning

Assalamu alaykum och välkomna!

Om du vill föreläsa och sprida kunskap om islam med färdigproducerade föreläsningar till ditt förfogande så har du inshAllah kommit helt rätt!

Nu kan du äntligen föreläsa och sprida nya kunskaper om islam till såväl muslimer som ickemuslimer på ett enkelt sätt, med alla föreläsningar producerade utifrån tillförlitliga källor. Du behöver inte själv sitta och framställa egna föreläsningar som tar tid, som du kanske inte har idag, samtidigt som du i ditt hjärta vill sprida budskapet och kunskapen om islam.

Målet med den här hemsidan är att leverera enkla och färdiga föreläsningsserier i bästa kvalitet till dig som vill föreläsa. Det enda du, ny som erfaren föreläsare, behöver göra är att ladda ned den föreläsning du vill föreläsa om, sätta dig in i materialet, förbereda dig och därefter välja ut din plats och publik. Allt för att därefter sprida ny eller kanske djupare kunskaper kring islam, som är den enda sanna vägen.

Kära bröder och systrar, nedan finner ni en översikt på de föreläsningsserier som är tillgängliga. Genom att klicka på en av dem så tar ni er direkt till föreläsningssidan, där alla föreläsningsserier är samlade. Därefter väljer ni vilken av föreläsningarna ni vill ladda ned och använda.

Värt att veta är att den primära målgruppen som föreläsningarna är riktade till i första hand är andra muslimer, muslimer sedan många år tillbaka såsom nykonverterade muslimer. Dock finns det även föreläsningar som är producerade och anpassade för att användas till ickemuslimer för att bjuda in till islam eller för att få de att öka sin förståelse kring islam.

All lov, pris och tacksamhet tillhör Skaparen, Upprätthållaren och Herren av allting, Allah den Upphöjde, som har hjälpt oss och tillåtit oss att göra de presentationer som är klara idag och som vidare har låtit oss göra en hemsida där HELA syftet och målet ska vara att sprida Hans enda religion.

Må Allahs frid och välsignelser vara över den siste profeten och budbäraren, Muhammad (saws), hans familj, hans efterföljare och alla trogna generationer som har följt och följer den sanna religionen, islam.

Må Allah även vara nöjd med och välsigna allt värdefullt arbete vi muslimer gör som har som målsättning att sprida Hans ord för att upplysa livet för muslimer samt ickemuslimer i den här världen och i livet efter det här. Ameen!
Länkar

www.islamguiden.com

www.sudc.se

www.islam.se

www.konvertitguiden.com

www.hikma.se

www.portentillkunskap.se

www.muslim.se

www.islamsbudskap.com

www.sahihalbukhari.se

www.islaminfo.se

www.islamqa.com

www.moslim.se