Islamföreläsningar
Ramadan

Nyheter

Här finner ni mer detaljerade beskrivningar på de senaste nyheterna, som kan vara allt från nya uppdateringar, information om nyproduktioner eller korrigeringar som gjorts utifrån behov och efterfrågan. Allt för att hålla en god kommunikation med er användare!


Ramadan är här imorgon och serien ”Ramadan Nätter” läggs ut.
Utlagt 9:e Juli 2013

Idag läggs föreläsningsserien "Ramadan Nätter" ut på hemsidan, som är en serie innehållande 29 kortföreläsningar. En kortföreläsning för varje dag eller kväll.

De här korta sessionerna är producerade för att användas i olika sammankomster, under denna heliga månad, för att påminna oss samt för att lära oss nya saker inom vår religion. Föreläsningarna är anpassade för att användas i ett kort uppehåll mellan Tarawih bönerna, eller att ni under dagtid föreläser för utvald publik eller att ni helt enkelt skriver ut materialet och läser bland vänner, släkt och familj.

Glöm inte att alternativet som heter: "Hela serien endast i Word - version" finns längre ned på sidan. Det innebär att alla sessioner finns i endast Word för er att bara skriva ut och ta med er vart ni än ska. På det här sättet så kan ni presentera utan att vara tvungna till att ha Power Point eller en projektor.

Klicka på nedan länk för att komma till föreläsningsserien:

Ramadan Nätter

Islamföreläsningar önskar er bröder och systrar det bästa under denna välsignade månad och ber Allah, Den Mest Upphöjde, att göra oss bland de som utnyttjar den här månaden på bästa sätt och att Han accepterar all dyrkan från oss. Ameen!


Nu finns alla föreläsningar även i endast Word - format förutom serien "Vad är Islam?" och det är av strategiska skäl.
Utlagt 1:a Februari 2013

Nu har du inte endast möjligheten att kombinera snygga PowerPoint - föreläsningar med tillhörande föreläsningsanteckningar i Word, utan nu finns även versionen där du endast kan printa ut eller använda dig av en och samma föreläsning med allting samlat i ett Word – dokument för dig att föreläsa.

Tänk på att det nu även är lättare att dela med föreläsningarna till andra och detta inte för att de ska föreläsa, utan för att läsa själva och få kunskapen kring det ni delar med till dem.

Detta gäller alltså föreläsningsserierna:

Kunskapskvällar (En serie bestående av totalt 29 kortföreläsningar)

Berättelser om Profeterna (En serie bestående av totalt 22 föreläsningar)

33 sätt att finna "Al – Khushoo’" (En serie bestående av totalt 6 föreläsningar)

och föreläsningen:

En introduktion till Islam


Kom direkt till föreläsningarna genom att klicka på denna länk:

Föreläsningar

Må detta vara till nytta för er och må Allah (Den Mest Upphöjde) återsamla oss i Paradiset!


Ramadan är här nu och serien "RAMADAN NÄTTER" läggs ut.
Utlagt 19:e Juli 2012

Imorgon som är den första dagen i Ramadan så läggs föreläsningsserien "Ramadan Nätter" ut på hemsidan, som är en serie innehållande 29 kortföreläsningar. Ungefär en kortföreläsning för varje dag.

De här korta sessionerna, är producerade för att användas i olika sammankomster under denna heliga månad för att påminna oss, samt för att lära oss nya saker inom vår religion. Föreläsningarna är anpassade för att användas i ett kort uppehåll mellan Tarawih-bönerna, eller att ni under dagtid föreläser för utvald publik eller att ni helt enkelt skriver ut materialet och läser bland vänner, släkt och familj.

Glöm inte att den här serien även erbjuder något som heter: "Hela serien endast i Word - version". Det innebär att alla sessioner finns i endast Word för er att bara skriva ut och ta med er vart ni än ska. På det här sättet så kan ni presentera utan att vara tvungna till att ha Power Point eller en projektor.

Klicka på nedan länk för att komma till föreläsningsserien:

Ramadan Nätter

Vi på Islamföreläsningar önskar er bröder och systrar det bästa under denna välsignade månad och ber Allah, Den Mest Upphöjde, att göra oss bland de som utnyttjar den här månaden på bästa sätt och att Han accepterar all dyrkan från oss. Ameen!


Ta del av de NYA Da'wah - broschyrerna!
Utlagt 15:e Maj 2012

Systrar och bröder, Islamföreläsningar vill gladeligen ge er nyheten kring de NYA Da'wah - broschyrerna som nu finns att ladda ned på hemsidan.

Ni kan läsa broschyrerna direkt genom att klicka på den ni vill läsa, därefter kan ni ladda ned dem för att spara eller skriva ut för egen användning eller för att skicka vidare broschyrer till de personer ni vill för att göra da'wah.

Ni kommer direkt till broschyrerna via denna länk inshaAllah:

Da'wah - Broschyrer


Den sista föreläsningssessionen om profeten Muhammads (saws) liv är äntligen här!
Utlagt 30:e December 2011

Nu är stunden äntligen här våra kära bröder och systrar, nu släpps den ABSOLUT sista föreläsningssessionen gällande profeten Muhammad (saws) liv, som också är den SISTA föreläsningen i HELA den här föreläsningsserien som heter "Berättelser om Profeterna".

Med den här föreläsningen inkluderad så har vi alltså släppt 22 HELA föreläsningar med fantastiska kunskaper att lära sig själv och till andra. En komplett serie som har handlat om profeten Nuhs (Noahs), Ibrahims (Abrahams), Musas (Moses), 'Isas (Jesus) och Muhammads liv, frid och välsignelser vare över de alla.

För att tala om den här sista föreläsningssessionen som är den sista om profeten Muhammads (saws) liv så kommer vi bland många saker titta på de delegationer som profeten (saws) kom att skicka ut och framförallt vad ett resultat av dem blev. Vi kommer också att fortsätta titta på fler konflikter som uppstod mot muslimerna, självklart hade de inte tagit slut då motståndare fanns överallt.

Men under den här sessionen kommer även positiva saker att hända, sådant som var efterlängtat för muslimerna i deras dyrkan och rättighet, men också det mycket positiva vilket var att fler kom att omfamna islam.

Utöver det här kommer vi titta på profetens (saws) sista tid här på jorden. Hans (saws) återerövring av Makkah, men också hans (saws) sista tal, återvändning till Medina där han (saws) slutligen går bort. Hur allt det här och mer gick till finns i denna sista session.

Klicka på nedan länk för att komma till föreläsningen:

Berättelser om Profeterna - Profeten Muhammads (saws) liv


Föreläsningssession 6 av 7 om profeten Muhammads (saws) liv finns nu att ladda ned!
Utlagt 25:e November 2011

Nu är vi på den näst sista föreläsningssessionen om den ärade profeten Muhammads (saws) liv.

Under den här sessionen så kommer vi bl.a. att titta på profetens (saws) väntade ankomst till Yathrib som sedan kom att heta Medina, vilket det även gör idag. I Yathrib (blivande Medina) som blir muslimernas nya hem så kommer en del saker att hända, lite olika händelser och berättelser som vi ska titta på.

Vi kommer naturligtvis inte gå in i detalj under de 10 åren profeten (saws) bodde där, men inshaAllah tillräckligt.

När muslimerna, efter profetens (saws) ankomst, kom att bli enade i det Yathrib som kom att bli Medina förde det här självklart med sig en del konsekvenser, bl.a. att profeten (saws) införde nya lagar. Med nya lagar så talar vi självklart om Gudomliga Lagar. Det här kom att leda till interna konflikter med de hycklare och judar som även de bor i den nya staden, det nya hemmet Al – Madinatul Rasulillah.

Men det vi framförallt inte får glömma i det här är Qurayshiterna och Makkanerna som fortfarande är profetens (saws) och hans (saws) Sahabas (Efterföljares) bittra motståndare. Deras konflikt med muslimerna är inte över på långa vägar, vilket också kommer leda till att krig mellan muslimerna och Quraysh kommer uppstå, krig vars namn är kända i den islamska kalendern. Det här är vad vi under den här sessionen kommer titta på.

Klicka på nedan länk för att komma till föreläsningen:

Berättelser om Profeterna - Profeten Muhammads (saws) liv


Föreläsningssession 5 av 7 om profeten Muhammads (saws) liv finns nu att ladda ned!
Utlagt 28:e Oktober 2011

Den förra sessionen som släpptes var en händelserik föreläsningssession, med mycket som hände under profetens (saws) liv. Den första flykten av ett antal muslimer skedde, som utvandrade till Abessinien, även kallat för Habasha. Där mötte profetens (saws) Sahabas (Efterföljare) på en del motstånd, men med Ja'far ibn Abi Talib (ra) i spetsen som deras talesman så gav Allah (swt:s) dem frid och lugn i Abessinien/Habasha.

Utöver det här så fastställde också profeten (saws) till Quraysh att det är Koranen som är det stora miraklet i Allahs (swt:s) religion, detta efter att dessa avgudadyrkare hade krävt profeten (saws) på mirakel. Slutligen så pratade vi även om hur 'Umar ibn Al - Khattab (ra) antog islam och om sorgens år, där sorgens år var en svår tid för profeten Muhammad (saws).

I dagens föreläsning kommer vi inshaAllah att gå igenom den resterande tiden av Makkahperioden vilket är ca tre år. Vi kommer bland annat att få höra om den Nattliga resan och den Himmelska färden som på arabiska heter 'Isla wal Miraj, som är en viktig del under profetens (saws) liv för oss muslimer, vilket de som inte känner till detta kommer förstå inshAllah.

Vi kommer därefter att lägga mycket vikt på att titta på staden Yathrib, idag känt som Medina, och dess folk som under dagens föreläsning kommer börja att anta islam. Det här följer så småningom av den "stora" utvandringen av muslimerna från Makkah till Yathrib (som kom att bli Medina), där den här utvandringen som heter Al-Hijra (Utvandringen) är grunden till den islamiska kalenderns början.

Klicka på nedan länk för att komma till föreläsningen:

Berättelser om Profeterna - Profeten Muhammads (saws) liv


Föreläsningssession 4 av 7 om profeten Muhammads (saws) liv finns nu att ladda ned!
Utlagt 30:e September 2011

Nu har tiden kommit för den fjärde lektionen om vår ädle profet och budbärare Muhammad Ibn Abdullah (saws).

Förra lektionen kom vi så långt att vi pratade om de tidiga prövningar som hade börjat uppstå för muslimerna under Makkahtiden. Vi fick lära oss hur förtryckta, bojkottade och torterade muslimerna blev samtidigt som man fruktade islams spridning så mycket att man försökte muta vår käre profet Muhammad (saws) att lägga ned sitt kall till islam. Dessa försök misslyckades som vi vet, alhamdulillah!

Nu under denna fjärde session kommer vi fortsätta att titta på resten av den så kallade Makkahperioden, vilket innebär de 10 första åren av profetens (saws) mission. Den här lektionen kommer att innehålla det första utvandrandet som muslimerna gjorde, som var till Abessinien och vi kommer också att få reda på vad vår profet (saws) svarar Quraysh när de utmanar honom (saws) att utföra mirakel.

Efter detta kommer vi att gå igenom en tid där mycket bra saker hände men samtidigt också prata om svårigheterna som uppstod för profeten Muhammad (saws) och hans (saws) Sahabas (Efterföljare) (ra). Vi kommer att förstå varför denna tid kom att kallas för ”sorgens år”.

Klicka på nedan länk för att komma till föreläsningen:

Berättelser om Profeterna - Profeten Muhammads (saws) liv


Föreläsningssession 3 av 7 om profeten Muhammads (saws) liv finns nu att ladda ned!
Utlagt 26:e Augusti 2011

I den förra sessionen som släpptes för en månad sedan så hade vi kommit så långt som att profeten Muhammad (saws) hade blivit tilldelad sitt profetskap och hans mission hade precis börjat. I hans mission så hade han (saws) kommit så långt som att han (saws) fått med sig 2 personer till sitt kall och uppdrag kring att sprida Allahs (swt:s) sanning.

Det här föreläsningsavsnittet kommer självklart fortsätta därifrån den förra avslutades, och kommer framförallt lägga fokus på profeten Muhammads (saws) spridning av islam, som nu börjar öka sakta och successivt.

Spridningen av islam kom inte att vara konfliktlös bland dessa araber som levde utan lagar, regler och som lade stor vikt vid att följa sina förfäders traditioner och seder. Faktum är att konflikten kom att öka i nivå hela tiden och självklart påverkades muslimerna av denna beprövande konsekvens.

Utöver det här så kom några få, men dock viktiga följeslagare att ansluta sig till profeten Muhammads (saws) religion och gudomliga budskap, vilket också redogörs under den här sessionen.

Klicka på nedan länk för att komma till föreläsningen:

Berättelser om Profeterna - Profeten Muhammads (saws) liv


Imorgon släpps den NYA föreläsningsserien "RAMADAN NÄTTER"!
Utlagt 31:a Juli 2011

Imorgon som är den första dagen i Ramadan så släpps också föreläsningsserien som passande nog heter "Ramadan Nätter". För varje dag i Ramadan släpps en ny kortföreläsning ut på hemsidan för nedladdning. Totalt kommer den här serien bestå av 29 föreläsningar, en föreläsning för varje dag.

De här föreläsningarna är korta sessioner, producerade för att användas i olika sammankomster under denna heliga månad för att påminna oss, samt för att lära oss nya saker inom vår religion. Föreläsningarna är anpassade för att användas i ett kort uppehåll mellan Tarawih bönerna, eller att ni under dagtid föreläser för utvald publik eller att ni helt enkelt skriver ut materialet och läser bland vänner, släkt och familj.

Den här föreläsningsserien kommer även att erbjuda något som heter: "Hela serien endast i Word - version". Det innebär att en hel föreläsning kommer finnas i endast Word för er att bara skriva ut och ta med er vart ni än ska. På det här sättet så kan ni presentera utan att vara tvungna till att ha Power Point eller en projektor.

Varje dag runt 12.00 på dagen läggs en ny kortföreläsning ut under hela Ramadan, med den första imorgon.

Vi på Islamföreläsningar gratulerar er bröder och systrar till denna heliga och välsignade månad och ber Allah, Den Mest Upphöjde, att acceptera vår fasta och all annan dyrkan som vi utför under Ramadan.

Klicka på nedan länk för att komma till föreläsningsserien:

Ramadan Nätter


Föreläsningssession 2 av 7 om profeten Muhammads (saws) liv finns nu att ladda ned!
Utlagt 29:e Juli 2011

Efter att den första sessionen om profeten Muhammads (saws) liv har släpps så kommer nu fortsättningen av berättelsen om hans (saws) liv. Idag läggs session 2 av 7 ut som fortsätter och berättar om hans (saws) personlighet som en ung man, innan han (saws) ens var en profet för att därefter gå in på hans (saws) vuxna liv och hans giftermål med Khadija (ra) och lite kring den familj de kom att få.

Den här sessionen tar oss även vidare till den tid som kom och profeten (saws) alltmer började hålla sig undan från Makkah och dess invånare, tills han (saws) fick profetskapet tilldelat till sig, via Djibreel (as).

Den berättar alltså om hur han (saws) fick sin första uppenbarelse, där han (saws) efter ett tag fick påbörja sin mission och när han (saws) påbörjade sin mission så var inte det effektlöst eller konfliktlöst. Här slutar den här sessionen och fortsättningen kommer naturligtvis inshallah under nästa månad i session 3.

Klicka på nedan länk för att komma till föreläsningen:

Berättelser om Profeterna - Profeten Muhammads (saws) liv


Föreläsningssession 1 av 7 om profeten Muhammads (saws) liv finns nu att ladda ned!
Utlagt 24:e Juni 2011

Den här första sessionen handlar om var han (saws) föddes och om hur hans (saws) uppväxt var, från det att han var en pojke till att han blev en ung man. Hur Allah, Den Mest Upphöjde, förbereder honom (saws) inför hans (saws) kommande profetskap och mycket mer. Passa på och ladda ned och skaffa er kunskapen för att föreläsa eller lära ut till andra.

Klicka på nedan länk för att komma till föreläsningen:

Berättelser om Profeterna - Profeten Muhammads (saws) liv


Nu är serien "Berättelser om Profeterna" i slutfasen!
Utlagt 21:e Juni 2011

Föreläsningsserien om Allahs, Den Mest Upphöjdes, stora profeter och budbärare är nu på väg att levereras till er som ett komplett paket, för er att föreläsa om och lära ut till andra.

I de första 15 av totalt 22 föreläsningssessioner som har levererats så finner ni föreläsningspaket som handlar om Nuhs (Noa) (as), Ibrahims (Abraham) (as), Musas (Moses) (as) och 'Isas (Jesus) (as) liv och tills nu har bara profeten Muhammads (saws) liv fattats för att HELA serien ska bli helt komplett.

Nu kommer vi på Islamföreläsningar att leverera sigillen på denna innehållsrika föreläsningsserie till er, nämligen profeten Muhammads (saws) liv bestående av 7 föreläsningssessioner. Vi kommer leverera en och en av de under den sista fredagen vid slutet på varje månade framöver, med start nu på fredag.

På fredag levereras föreläsningssession 1 av 7 om profeten Muhammads (saws) liv för er att börja föreläsa om. Som i ordningen av serien "Berättelser om Profeterna" blir den 16:e sessionen.

Klicka på nedan länk för att komma till föreläsningsserien:

Berättelser om Profeterna


Videoklippet som VERKLIGEN får en att tänka till!
Utlagt 13:e Maj 2011

Kära bröder och systrar i islam titta in den här videon som verkligen får en att tänka till kring värdet av Dawah, att vi sprider Allahs enda sanna religion. Fastän videon inte handlar om att bjuda in till islam så ger den ett STORT budskap och det är att aldrig ge upp med att göra Dawah.

Det här är en fin berättelse om att vi aldrig vet vem Allah, Den Mest Upphöjde, vägleder till Sin religion och när Han gör det. Det enda vi ska göra är att ha tålamod med Dawah, vilket kan leda till att Allah med dig som ett av Hans verktyg vägleder en människa i kanske det som kan vara den sista tiden som en människa lever.

Filmklippet finner ni på:

En sann berättelse

Vi på Islamföreläsningar hoppas att vi InshAllah har de föreläsningsserier som med dess innehåll underlättar för er att göra Dawah med på ett bra sätt! Glöm inte att vi också har ett bibliotek som gör att ni kan fördjupa era grundkunskaper innan ni gör Dawah.


De fantastiska sessionerna kring berättelsen om 'Isas (Jesus) (as) liv är KLARA!
Utlagt 15:e April 2011

Nu är HELA berättelsen och sanningen om 'Isa (Jesus) (as) bestående av totalt 3 föreläsningssessioner färdigproducerade. Nu är det bara för dig att ladda ned det färdiga materialet, för att därefter förbereda dig och föreläsa för din utvalda publik.

Samma källor har använts till de här sessionerna såsom de övriga sessionerna kring profeterna. Vilka källor som använts finner ni i den första sessionen (Session 1) under "Berättelser om Profeterna".

Klicka på nedan länk för att komma till föreläsningen:

Berättelser om Profeterna - 'Isa (Jesus) (as)


Titta in på den NYA islamiska HEMSIDAN!
Datum 3:e April 2011

Med den här rubriken lanserades den NYA HEMSIDAN. Ett massutskick av email skickades ut till bröder och systrar i hela landet, för att marknadsföra hemsidans tillgänglighet tillsammans med ett bifogat lanseringsbrev. Marknadsföring av hemsidan och ytterligare uppdateringar kommer fortsätta att göras månaden ut.


Den sista föreläsningen om profeten 'Isa (Jesus) (as) har påbörjats!
Datum 26:e Mars 2011

Den andra och avslutande föreläsningsdelen om Allahs (swt:s) profet och budbärare 'Isa (Jesus) (as) har påbörjats. Denna föreläsningssession som är den 14:e föreläsningen i föreläsningsserien som heter "Berättelser om Profeterna". Efter denna kommer inshAllah även den sista och avslutande delen av HELA föreläsningsserien påbörjas, som då som en naturlig följd blir om den profet och budbärare som kom efter 'Isa (Jesus) (as), som är vår kära profet Muhammad (saws).

Klicka på nedan länk för att komma till föreläsningen:

Berättelser om Profeterna - 'Isa (Jesus) (as)


En och samma Manual för samtliga föreläsningar!
Datum 16:e Mars 2011

Nu är manualen klar som gäller och är anpassad för alla föreläsningsserier. Denna för att få större förståelse kring uppbyggnaden av de tillgängliga presentationerna och relationen mellan varje föreläsningspresentation i Power Point och föreläsningsanteckning i Word.


Designen på den nyuppdaterade hemsidan är färdig!
Datum 3:e Mars 2011

Hemsidan har varit under bearbetning under 2 - 3 månader nu med målet att göra en ny design, men också att hemsidan skulle bli mer lättnavigerad. Det som för tillfället är under bearbetning är de sista detaljerna innan den STORA lanseringen sker med kommunikation till inshAllah olika användare i landet.


Nu finns ett nytt bibliotek!
Datum 2:a Mars 2011

Det tidigare biblioteket har uppdaterats och innehåller nu alla de källor som använts till samtliga föreläsningsserier. Alla källor finns utlagda på ett överskådligt och kategoriserat sätt för dig som användare att hitta allt på ett enkelt sätt.


Klicka på nedan länk för att komma direkt till biblioteket:

Biblioteket


Serien "33 sätt att finna AL - Khushoo'" är klar!
Datum 21:a November 2010

Nu är en NY föreläsningsserie klar, bestående av totalt 6 föreläsningssessioner. Denna serie handlar framförallt om vikten kring AL - Khushoo' i bönen och hur man genom 33 rekommenderade sätt inshAllah kan utveckla det. Finns paketerat och klart att ladda ned i fliken föreläsningar, redo att användas för eget bruk och för publik.

Klicka på nedan länk för att komma till föreläsningsserien:

33 sätt att finna AL - Khushoo'


***HEMSIDAN ÄR NU LANSERAD!***
Datum 14:e September 2010

Hemsidan är nu alhamdulillah helt klar för användning! Denna hemsida kommer att finnas länkad och rekommenderad på andra islamska hemsidor där ett samarbete finns, en del av dessa hemsidor finns självklart även länkade här på islamforelasningar.se.


Biblioteket är nu klart med färdiga och uppladdningsbara filer
Datum 13:e September 2010

I biblioteket finner man de källor som använts till föreläsningarna uppspaltade i både bokform och videoföreläsningsform. De böcker som har använts för produktion och framställning av föreläsningarna går till stor andel att finna i biblioteket nedladdningsbara, i Pdf - format. Titta gärna in i biblioteket och fördjupa dina kunskaper inför din eventuella presentation av tillgängliga föreläsningar.


Föreläsningsmanual till föreläsningsserien "Vad är Islam?" är klar att ladda ned nu
Datum 27:e Augusti 2010

Användningen av föreläsningar som produceras är och har som mål att vara lättförståeliga. Men för att underlätta ännu mer så kommer islamforelasningar.se att ta fram föreläsningsmanualer för varje föreläsningsämne, detta för att underlätta ytterligare och minimera frågetecken som kan dyka upp.


Nu är föreläsningsserien som heter "Vad är Islam?" utlagd!
Datum 24:e Augusti 2010

Det här är den första serien av föreläsningar som är utlagd och den består av totalt 13 föreläsningssessioner. Vad dessa innehåller går att se på sidan som heter föreläsningar. Under föreläsningsnamnet står varje tillhörande session och dess namn uppspaltat med rubriker. Anmärkningsvärt är att sessionerna till denna föreläsning följer en röd tråd från den första till den sista sessionen.

Som mål med alla föreläsningar så har dessa föreläsningar beprövats inför publik, både muslimer och icke - muslimer och för varje session finns både en PowerPoint fil och dess tillhörande anteckningsfil i Word.

Klicka på nedan länk för att komma till föreläsningsserien:

Vad är Islam?


Hemsidan uppladdad, alhamdulillah!
Datum 20:e Augusti 2010

Detta var den första uppladdningen, men dock finns en del arbete att utföra till dess att hemsidan är klar. Hemsidan är under bearbetning så uppdateringar kommer att ske kontinuerligt.